Ödül Yönetmeliği Toplantılarımız

Gerçekleştirdiğimiz Ödül Yönetmeliği Toplantılarımız.

Bu Ödül Yönetmeliği, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Resmi Senedi'nin 2/b maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

YURT MADENCİLİĞİNİ GELİŞTİRME VAKFI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ
 

MADDE l - DAYANAĞI

Bu Ödül Yönetmeliği, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Resmi Senedi'nin 2/b maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

MADDE 2 - AMACI

Türkiye Madenciliğinin gelişmesi doğrultusunda bilimsel araştırma ve yayınlar yapanlarla, Türkiye Madenciliğinin gelişmesine üretim ve teknolojik yenilik ile katkıda bulunanlar ve Vakfın gelişmesine hizmet ve bağışları ile katkıda bulunan kişi ve kuruluşları özendirmek ve desteklemektir.

MADDE 3 - ÖDÜL TÜRLERİ

a) Bilim Ödülü: Maden, Jeoloji, Jeofizik, Cevher Hazırlama ve Metalurji Mühendisliği dallarında Türk vatandaşları tarafından yapılmış ve madenciliğin gelişmesine katkıda bulunacak bilimsel ve teknolojik nitelikli yıllara dağılan, çok sayıdaki orijinal ve yayınlara (Kitap, makale, editörlük v.s.) verilir. Gerektiğinde çalışmaların belirli bir konuda yapılmış olması Vakıf tarafından öngörülebilir.

b) Tez Ödülü: Üniversitelerimizin Maden, Jeoloji, Jeofizik, Cevher Hazırlama ve Metalurji Mühendisliği bölümlerinde, başvuru yılından iki yıl öncesine kadar hazırlanmış olan Bitirme Ödevi, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri arasında, yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı görülen birer çalışmaya verilir.

c) Teşvik Ödülü: Çalışmaları ile Madencilik, Metalürji ve Yerbilimleri sektörünün her aşamasındaki faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunan kişi veya kuruluşlara verilir.

d) Hizmet Ödülü: Üstün hizmetleriyle Türkiye madenciliğinin ve Vakfın faaliyetlerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunan Kişi veya Kuruluşlara verilir.

e) Üretim Ödülü: Kömür, metalik madenler, kıymetli madenler, endüstriyel mineraller ve doğal taşlarda en büyük satılabilir üretimi yapan Şirket ve Kurumlara verilir. 

f) Çevre Koruma Ödülü: Maden işletmesinde ileri düzeyde çevre koruma önlemleri alan, eski açık işletmeleri, atık barajlarını, ağaçlandırma v.s. yollarla rehabilite eden ve çevre koruma konusunda örnek olan Şirket ve Kurumlara verilir.

g) İş Sağlığı Ödülü: Maden işletmesinde İş Sağlığı ve Güvenliğine yönelik örnek önlemleri ve uygulamaları olan Şirket ve Kurumlara verilir.

h) Halkla İlişkiler ve Sosyal Sorumluluk Ödülü: Madencilik yapılan çevre ve bölge halkı ile kurduğu yapıcı ilişkilerle, bölgeye hizmet veren, sosyal projeleri ve katkılarıyla örnek olan Kurum veya Şirketlere verilir. 

i) Basın Ödülü: Yaptığı yayınlarla, madenciliğe katkıda bulunan, madenciliği yücelten Kurum ve Kişilere verilir. 

MADDE 4 - ÖDÜLLERİN NİTELİĞİ

Verilecek ödüllerin niteliği (plaket, madalya, belge, para vb.) ve niceliği, her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Mayıs ayı sonuna kadar saptanır ve ilgili kişi ve kuruluşlara duyurulur.

MADDE 5 - BAŞVURU KOŞULLARI

Bilim ve Teşvik Ödüllerine aday olacak bilimsel çalışmaların orijinal nitelik taşıması, yurtiçi veya dışında hakemli dergilerde yayınlanmış olması gerekmektedir. Yabancı dilde yayınlanmış eserle başvurulması halinde, çalışmayı tam olarak anlatan en fazla 5 sayfalık Türkçe özetinin de eklenmesi zorunludur. Bilim, Tez ve Teşvik ödüllerini kazanan eserler, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, yayınlanabilir.

Tez ödüllerine aday olacak kişilerin başvurularında yabancı dilde yayın koşulu aranmaz.

Bilim, Tez ve Teşvik ödülleri için kişi/kişilerin başvurularının yanı sıra, ilgili kuruluşlar da öneride bulunabilirler.

Bilim, Tez ve Teşvik ödülleri için önerilen çalışmalar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte 4 kopya halinde teslim edilir. Başvuru Madde 3’de anılan ödüllerden yalnızca birine yapılabilir.

Hizmet, üretim, çevre koruma veiş sağlığı ödülü adayları, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından seçilen 2 veya 3 kişilik jüri tarafından belirlenebileceği gibi, kişi ve kuruluşlar kendileri de başvurabilirler. Yaptıkları, teknolojik yenilik, çevre koruma, iş sağlığı, yeni maden yatırım ve üretim düzeylerini, başvurularda, ayrıntılı olarak belirtmeleri gerekir.

MADDE 6 -  BAŞVURU SÜRESİ

Başvurular, her dönemde belirtilen süre sonuna kadar Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı merkezine ulaşacak şekilde yapılır.

MADDE 7 - DEĞERLENDİRME KURULLARI

Bilim, Teşvik ve Tez Ödülleri ile ilgili değerlendirmeler, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından konularında uzman kişilerden seçilecek üçer kişilik Ödül Değerlendirme Kurulları tarafından yürütülür.

Hizmet ödüllerinin değerlendirilmesi, kişilerin madenciliğe ve YMGV’ye yaptığı hizmetler, kuruluşların ise maden yatırım ve üretimleri esas alınarak, YMGV tarafından seçilen komisyonca yürütülebileceği gibi, seçici kurullar tarafından da belirlenebilir. 

MADDE 8 - DEĞERLENDİRME KURULLARININ GÖREVLERİ

a) Ödüllerin ilanından değerlendirme sonuçlanıncaya kadar tüm işlemleri yürütmek,

b) Gerektiğinde çalışmalar hakkında ilgili kişi ve kuruluşlardan görüş belirten raporlar almak,

c) Değerlendirmeler yaparak ödüle layık görülenleri seçmek ve Vakıf Yönetim Kurulu'na önermek.

d) Değerlendirme Kurullarınca yapılan seçim ve hazırlanan raporlar öneri mahiyetindedir. Nihai kararı Vakıf Yönetim Kurulu verir.

MADDE 9 - ÖDÜLLERİN İLANI

Ödül kazananlar, ödül töreninden bir ay önce açıklanır. Ödüller Vakıf Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği günde düzenlenecek törenle sahiplerine verilir. Bir yıl içinde alınmayan ödüller Vakıfta kalır. Bu ödüllerin sahipleri tekrar aday gösterilemez.

MADDE 10 - YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik hükümleri 16 Ocak 2019 tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

Select the fields to be shown. Others will be hidden. Drag and drop to rearrange the order.
 • Image
 • SKU
 • Rating
 • Price
 • Stock
 • Availability
 • Add to cart
 • Description
 • Content
 • Weight
 • Dimensions
 • Additional information
 • Attributes
 • Custom attributes
 • Custom fields
Click outside to hide the compare bar
Compare