2019 Yılı Eğitim Seminerleri

Eğitim Semineri Takvimimiz

2019 Yılı Eğitim Seminerleri

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’nın madencilik sektörüne yönelik geçen yıllarda düzenlemiş olduğu eğitim seminerleri 2019 yılında da devam ettirilmiştir. 2019 yılında, 152 kişinin katıldığı 9 adet eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.

28 - 29 Ocak 2019
Maden, Çevre, Orman ve İSG Mevzuatı ve Sorumluluklar

25 - 26 Şubat 2019
Madenlerde ve İşletmelerde Bankable Proje, Bankable Fizibilite Yapımı ve Proje Finansman Yöntemleri ve Yönetimi, Kredibilite ve Teşvikler

25 - 26 Mart 2019
Maden İşletmelerinde Kazalar, İSG ve Sorumluluklar, Havalandırma, Ocak Yangınları, İnfilak, Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar ve Tahlisiye (Kurtarma)

29 - 30 Nisan 2019
Maden, Çevre, Orman, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatında Değişiklikler ve Uygulamalar

27 - 28 Mayıs 2019
Maden Arama Yöntemleri (Jeoloji, Jeofizik, Jeokimya, Uzaktan Algılama, Sondaj) Harita Alma, Ölçü Tekniği ve Yer Bulmada Gelişmeler

24 - 25 Haziran 2019
Cevher ve Kömür Hazırlama Tesislerinde Yenilikler, Denetim ve Maliyet Kontrolü

19 - 20 Eylül 2019
Maden İşletmelerinde İş Hukuku ve Maden Hukuku, Uygulamalar ve Değişiklikler, Pazarlama, Vizyon Geliştirme, Teşvikler ve Finansman Uygulamaları

25 - 26 Kasım 2019
Madencilik Sektöründe Bilgisayar Uygulamaları ve Kazalar ve Kazaların Önlemesi

26 - 27 Aralık 2019
Maden Mevzuatı, Sorunlar ve Çözüm Önerileri ve İş Hukuku, Pazarlamada Vizyon ve Stratejik Açıklamalar

Bu Sayfayı Paylaş