2018 Yılı Eğitim Seminerleri

Eğitim Semineri Takvimimiz

2018 Yılı Eğitim Seminerleri

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’nın madencilik sektörüne yönelik geçen yıllarda düzenlemiş olduğu eğitim seminerleri 2018 yılında da devam ettirilmiştir. 2018 yılı içerisinde 6 adet eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.

29 - 30 Ocak 2018
Madencilik Sektöründe Bilgisayar Uygulamaları, Kazalar ve Kazaların Önlenmesi

23 - 24 Şubat 2018
Doğal Taş

26 - 27 Şubat 2018
Maden Arama Yöntemleri (Jeoloji, Jeofizik, Sondaj) ve Yenilikler, Harita Alma, Ölçü Tekniği, Maden İşletmelerinde Proje Yapımı, Makine-Ekipman Seçimi

26 - 27 Mart 2018
Maden İşletmelerinde İSG, Kazalar - Sorumluluklar, Havalandırma, Ocak Yangınları - İnfilak, Şev - Basamak Tayini, Su Atımı ve Nakliye, Delik Delme, Patlayıcı Maddeler, Etkin Olan Parametreler ve Ekonomik Kullanım

26 - 27 Nisan 2018
Maden İşletmelerinde Pazarlama, Maliyet Yönetimi, Hedef Maliyet, Empati ve Etkili Geri Bildirim, Teşvikler ve Finansman Uygulamaları

28 - 29 Mayıs 2018
Maden, Çevre, Orman, İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Değişiklikler, Uygulamalar ve Devlet Teşvikleri

Bu Sayfayı Paylaş