2017 Yılı Eğitim Seminerleri

Eğitim Semineri Takvimimiz

2017 Yılı Eğitim Seminerleri

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı’nın madencilik sektörüne yönelik geçen yıllarda düzenlemiş olduğu eğitim seminerleri 2017 yılında da devam ettirilmiştir. 2017 yılında, 168 kişinin katıldığı 8 adet eğitim semineri gerçekleştirilmiştir.

26 - 27 Ocak 2017
Madenlerde Proje Yapımı, Makine - Ekipman Seçimi (Üretim Maliyeti, Optimizasyonu - Heyelanların Önlenmesi), Bilgisayar Uygulamaları, MTA Çalışmalarının Madenciliğin Hizmetine Sunulması.

27 - 28 Şubat 2017
Madencilik Sektöründe Fizibilite Yapımı ve Proje Yönetimi.

27 - 28 Mart 2017
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, İşyeri Denetimleri, Devlet – İşveren – İşveren Vekili – İşçi Hukuki ve Ceza Sorumlulukları, İSG Kültürü ve Eğitimi, Yetkilendirilmiş Tüzel Kişiler ve Hazırlanması Gereken Evrak ve Belgeler.

24 - 25 Nisan 2017
Maden Arama, İşletme, Cevher ve Kömür Hazırlama Yöntemlerinde Yenilikler.

29 - 30 Mayıs 2017
Maden, İSG, Çevre ve Orman Mevzuatında Son Durum ve Uygulamalar.

30 - 31 Ekim 2017
Maden ve Çevre Mevzuatında Son Durum ve Uygulamalar.

27 - 28 Kasım 2017
Maden İşletmelerinde ve Cevher/Kömür Hazırlama Tesislerinde Proje Yapımı, Makine - Ekipman Seçimi ve Cevher/Kömür Hazırlama Teknolojileri.

25 - 26 Aralık 2017
Madencilik Sektöründe İş ve Maden Hukuku, Yönetimde Sorun Çözme.

Bu Sayfayı Paylaş