2016 Yılı Eğitim Seminerleri

Eğitim Semineri Takvimimiz

2016 Yılı Eğitim Seminerleri

Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı, madencilik sektörüne yönelik geçen yıllarda düzenlemiş olduğu eğitim seminerlerini 2016 yılında Ocak-Kasım döneminde 7 adet eğitim semineri ile devam ettirilmiştir.

28 - 29 Ocak 2016
Maden Arama Yöntemleri (Jeoloji, Jeofizik, Sondaj) Yenilikler, Harita Alma, Ölçü Tekniği ve Yer Bulmada Gelişmeler

25 - 26 Şubat 2016
Proje Yönetimi, Fizibilite, Bankable Raporlama, Teşvikler ve Kredilendirme Yöntemleri

28 - 29 Mart 2016
Maden İşletmelerinde Proje Yapımı, Makine-Ekipman Seçimi İç-Dış Stratejik Pazarlama Kuralları, Sektörde Bilgisayarlı Maliyet ve Üretiminde Optimizasyon ve Bilgisayar Uygulamaları

21 - 22 Nisan 2016
İş Sağlığı ve Güvenliği, Hukuki ve Cezai Sorumluluklar, İş Yeri Denetimi ve Uygulamaları, İş Kazaları, Ocak Havası, Grizu ve Havalandırma

20 - 21 Haziran 2016
Maden, Çevre ve Orman Mevzuatında Son Durum ve Uygulamalar

27 - 28 Ekim 2016
Maden Arama Yöntemleri (Jeoloji, Jeofizik, Sondaj) Yenilikler, Harita Alma, Ölçü Tekniği ve Yer Bulmada Gelişmeler

28 - 29 Kasım 2016
Madenlerde Delme –Patlatma ve Patlayıcı Madde Kullanımı, Taş, Kum, Çimento Fabrikaları ve Madenlerde Cevher Hazırlama, Yenilikler, Maliyet Düşürme.

Bu Sayfayı Paylaş