2015 Yılı Eğitim Seminerleri

Eğitim Semineri Takvimimiz

2015 Yılı Eğitim Seminerleri

2015 Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Eğitim Seminerleri.

22 - 23 Ocak 2015
Yeraltı ve Yerüstü Madenlerinde Proje  (Üretim Yöntemleri, Tahkimat, Havalandırma, İş Sağlığı ve Güvenliği, Su Atımı, Nakliye, Şev ve Basamak Tayini) Tasarımı ve Uygulamaları.

16 - 17 Şubat 2015
İş Sağlığı ve Güvenliği, Yer altı İşletmelerinde Önlemler, Havalandırma Sistemleri ve Hesaplamaları, Delma Patlatma Sistemleri ve Güvenlik Önlemleri.

2 - 3 Mart 2015
Maden Kanunda Değişiklikler ve Uygulamaları. 

23 - 24 Mart 2015
Madenlerde Arama, Üretim Yöntemleri, Cevher ve Kömür Hazırlama Tesislerinde Bilgisayar Kullanımı, Uygulamaları ve Otomasyon.

27 - 28 Nisan 2015
İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı, Denetim ve İşyeri Uygulamaları, Eğitimi, Kültürü, Hukuki ve Cezai Sorumlulukları.

15 - 16 Haziran 2015
Madenlerde İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatındaki Son Gelişmeler ile Zorunlu Ferdi Kaza Sigortası Uygulamaları.

27 - 28 Ekim 2015
Açık Ocak Planlaması, Maliyet ve Kaliteyi Öngören Pratik Uygulamalar, Kömür ve Cevher Zenginleştirmede Yenilikler, Pazarlama Stratejileri, Standart ve Hedef Maliyet ve Denetimi, İthalat-İhracat Rejimi ve Uygulamaları.

26 - 27 Kasım 2015
Taş, Kum, Çimento Fabrikaları ve Madenlerde Cevher Hazırlama, Yenilikler, Otomasyon, Maliyet Düşürme ve Atıklardan Geri Kazanım.

24 - 25 Aralık 2015
Maden, Çevre ve Orman Mevzuatında Son Durum ve Uygulamalar.

Bu Sayfayı Paylaş