FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Foto Galeri
Çevrimiçi Üyeler
Yok
Reklam Alanı
Reklam Alanı
Madencilikle ilgili reklamlarınızı burada sergileyiniz. FAIL (the browser should render some flash content, not this).
Anasayfa Ödül Yönetmeliği

YURT MADENCİLİĞİNİ GELİŞTİRME VAKFI ÖDÜL YÖNETMELİĞİ


MADDE l - DAYANAĞI

Bu Ödül Yönetmeliği, Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Resmi Senedi'nin 2/b maddesi uyarınca düzenlenmiştir.

 

MADDE 2 - AMACI

Türkiye Madenciliğinin gelişmesi doğrultusunda bilimsel araştırma ve yayınlar yapanlarla, Türkiye Madenciliğinin gelişmesine üretim ve teknolojik yenilik ile katkıda bulunanlar ve Vakfın gelişmesine hizmet ve bağışları ile katkıda bulunan kişi ve kuruluşları özendirmek ve desteklemektir.

 

MADDE 3 - ÖDÜL TÜRLERİ

a) Bilim Ödülü: Maden, Jeoloji, Jeofizik, Petrol ve Metalürji Mühendisliği dallarında Türk vatandaşları tarafından yapılmış ve madenciliğimizin gelişmesine katkıda bulunacak bilimsel ve teknolojik nitelikli orijinal çalışmalara verilir. Gerektiğinde çalışmaların belirli bir konuda yapılmış olması Vakıf tarafından öngörülebilir.

b) Hizmet Ödülü: Üstün hizmetleriyle Türkiye madenciliğinin ve Vakfın faaliyetlerinin gelişmesine önemli katkılarda bulunan kişi veya kuruluşlara verilir.

c) Teşvik Ödülü: Çalışmaları ile Madencilik, Metalürji ve Yerbilimleri sektörünün her aşamasındaki faaliyetlerinin gelişmesine katkıda bulunan kişi veya kuruluşlara verilir.

d) Tez Ödülü: Üniversitelerimizin Maden, Jeoloji, Jeofizik, Petrol ve Metalürji Mühendisliği bölümlerinde, başvuru yılında hazırlanmış olan Bitirme Ödevi, Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri arasında, yapılacak değerlendirme sonucunda başarılı görülen birer çalışmaya verilir.

 

MADDE 4 - ÖDÜLLERİN NİTELİĞİ

Verilecek ödüllerin niteliği (plaket, madalya, belge, para vb.) ve niceliği, her yıl Vakıf Yönetim Kurulu tarafından Nisan ayı sonuna kadar saptanır ve ilgili kişi ve kuruluşlara duyurulur.

 

MADDE 5 - BAŞVURU KOŞULLARI

Ödül için kişi/kişilerin başvurularının yanı sıra, ilgili kuruluşlar da öneride bulunabilirler.

Bilim ve Teşvik Ödüllerine aday olacak bilimsel çalışmaların orijinal nitelik taşıması, yurtiçi veya dışında hakemli dergilerde yayınlanmış olması gereklidir. Yabancı dilde yayınlanmış eserle başvurulması halinde, çalışmayı tam olarak anlatan en fazla 5 sayfalık Türkçe özetinin de eklenmesi zorunludur. Ödül için önerilen çalışmalar, özgeçmiş ve yayın listeleri ile birlikte 4 nüsha halinde teslim edilir. Başvuru madde 3’de anılan ödüllerden yalnızca birine yapılabilir.

Bilim ve Teşvik ödüllerini kazanan eserler, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde yayınlanabilir.

 

MADDE 6 -  BAŞVURU SÜRESİ

Başvurular, her dönemde belirtilen süre sonuna kadar Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Genel Sekreterliğine ulaşacak şekilde yapılır.

MADDE 7 - DEĞERLENDİRME KURULLARI

Ödüllerle ilgili değerlendirmeler, Vakıf Yönetim Kurulu tarafından her yıl seçilecek üçer kişilik Ödül Değerlendirme Kurulları tarafından yürütülür.

 

MADDE 8 - DEĞERLENDİRME KURULLARININ GÖREVLERİ

a) Ödüllerin ilanından değerlendirme sonuçlanıncaya kadar tüm işlemleri yürütmek,

b) Gerektiğinde çalışmalar hakkında ilgili kişi ve kuruluşlardan görüş belirten raporlar almak,

c) Değerlendirmeler yaparak ödüle layık görülenleri seçmek ve Vakıf Yönetim Kurulu'na önermek.

 

MADDE 9 - ÖDÜLLERİN İLANI

Ödül kazananlar, ödül töreninden bir ay önce açıklanır. Ödüller Vakıf Yönetim Kurulu'nun belirleyeceği günde düzenlenecek törenle sahiplerine verilir. Bir yıl içinde alınmayan ödüller Vakıfta kalır.

 

MADDE 10 - YÜRÜRLÜK

Bu yönetmelik hükümleri 1.1.1996 tarihinden itibaren yürürlüğe girer ve Yurt Madenciliğini Geliştirme Vakfı Yönetim Kurulu tarafından yürütülür.

 

BİLİM ÖDÜLÜ : 5.000.-TL

 

TEZ ÖDÜLLERİ

Doktora Tezi                          : 2.500.-TL

Y.Lisans Tezi                         : 1.500.-TL

Bitirme Ödevi                        : 1.000.-TL

 

HİZMET VE TEŞVİK ÖDÜLÜ

Madalya,Plaket Verilecektir.


ÖNEMLİ NOT

BİLİM, TEZ VE TEŞVİK ÖDÜLLERİ’nde adayın öz geçmişini, eserini içeren dosya, 4 kopya olarak teslim edilecektir.

 

HİZMET ÖDÜLLERİnde adayın yaptığı yenilikleri, yatırımları ve hizmetleri içeren dosya önerenler tarafından hazırlanıp Vakfa teslim edilecektir.

Eksik ve yönetmeliğe aykırı başvurular geçersiz sayılacaktır.

 
Etkinlikler
Ocak 2020
P S Ç P C C P
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
Reklam
Reklam
Endüstriyel İlişkiler
Ziyaretçi Sayacı
132572
BugünBugün38
DünDün186
Bu HaftaBu Hafta38
Bu AyBu Ay5591
TümüTümü132572